معرفی انواع کنتاکتور ال اس LS | نمایندگی رسمی فروش محصولات  LS در ایران

در مقاله ی در پیش رو به مظابق با کاتالوگ به معرفی انواع کنتاکتور متاسل برند ال اس می پردازیم. از ویژگی های بارز کنتاکتور های LS میتوان به ابعاد جمع و جور، نصب آسان، عملکرد بالا، عمر الکتریکی طولانی و … اشاره کرد. جهت راهنمای خرید و اطلاع از لیست قیمت فروش کنتاکتور ال اس با تتا صنعت نمایندگی محصولات LS در ایران در ارتباط باشید. همچنین برای دانلود کاتالوگ و دریافت لیست قیمت کنتاکتور ال اس LS به انتهای مقاله مراجعه کنید. در لیست های زیر کنتاکتور ال اس با بوبین های AC و DC معرفی شده است .

کنتاکتور ال اس (متاسل) بوبین AC

کد محصولمشخصات
MC-6a-AC220 بوبین 220VAC – یک کنتاکت کمکی باز – 3A – 6KW
MC-9b-AC220 بوبین 220VAC – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – 4A – 9KW
MC-12b-AC220 بوبین 220VAC – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – 5.5A – 12KW
MC-18b-AC220 بوبین 220VAC – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – 7.7A – 18KW
MC-22b-AC220 بوبین 220VAC – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – 11A – 22KW
MC-32a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 15A – 32KW
MC-40a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 18.5A – 40KW
MC-50a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 22A – 50KW
MC-65a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 30A – 65KW
MC-75a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 37A – 75KW
MC-85a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 45A – 85KW
MC-100a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 55A – 100KW
MC-130a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 60A – 130KW
MC-130a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 60A – 130KW
MC-150a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 75A – 150KW
MC-150a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 75A – 150KW
MC-185a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 90A – 185KW
MC-225a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 132A – 225KW
MC-265a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 147A – 265KW
MC-330a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 160A – 330KW
MC-400a 100~240AC/DC بوبین 100/240VAC/DC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 200A – 400KW
MC-500a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 265A – 500KW
MC-630a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 330A – 630KW
MC-800a-AC220 بوبین 220VAC – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – 440A – 800KW

کنتاکتور ال اس (متاسل) بوبین DC

کد محصولمشخصات
MC-9b-DC24,110-50 بوبین 24، 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 9A – 4kW
MC-12b-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 12A – 5.5kW
MC-18b-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 18A – 7.5kW
MC-22b-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 22A – 11kW
MC-32a-DC24,110-50 بوبین 24، 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 32A – 15kW
MC-40a-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 40A – 18.5kW
MC-50a-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 50A – 22kW
MC-65a-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 65A – 30kW
MC-75a-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 75A – 37kW
MC-85a-DC110-50 بوبین 110VDC – کنتاکت کمکی باز و بسته – 85A – 45kW

بیمتال کنتاکتور متاسل

کد کالامشخصات
MT-12/3H – 0.4~0.63تنظیم جریان: 4/0 تا 63/0 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-12/3H – 0.63~1تنظیم جریان: 63/0 تا 1 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-12/3H – 1~1.6تنظیم جریان: 1 تا 6/1 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-12/3H – 1.6~2.5تنظیم جریان: 6/1 تا 5/2 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-12/3H – 2.5~4تنظیم جریان: 5/2 تا 4 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-12/3H – 4~6تنظیم جریان: 4 تا 6 – برای کنتاکتور 6 آمپر
MT-32/3H – 0.4~0.63تنظیم جریان: 4/0 تا 63/0 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 0.63~1تنظیم جریان: 63/0 تا 1 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 1~1.6تنظیم جریان: 1 تا 6/1 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 1.6~2.5تنظیم جریان: 6/1 تا 5/2 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 2.5~4تنظیم جریان: 5/2 تا 4 – برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 4~6تنظیم جریان: 4 تا 6 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 5~8تنظیم جریان: 5 تا 8 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 6~9تنظیم جریان: 6 تا 9 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 7~10تنظیم جریان: 7 تا 10 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 9~13تنظیم جریان: 9 تا 13 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 12~18تنظیم جریان: 12 تا 18 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 16~22تنظیم جریان: 16 تا 22 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 18~25تنظیم جریان: 18 تا 25 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 22~32تنظیم جریان: 22 تا 32 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-32/3H – 28~40تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر
MT-63/3H – 18~25تنظیم جریان: 18 تا 25 – برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر
MT-63/3H – 24~36تنظیم جریان: 24 تا 36 – برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر
MT-63/3H – 28~40تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر
MT-63/3H – 34~50تنظیم جریان: 34  تا 50 – برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر
MT-63/3H – 45~65تنظیم جریان: 45 تا 65 – برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر
MT-95/3H – 28~40تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-95/3H – 34~50تنظیم جریان: 34  تا 50 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-95/3H – 45~65تنظیم جریان: 45 تا 65 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-95/3H – 63~85تنظیم جریان: 63 تا 85 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-95/3H – 70~95تنظیم جریان: 70 تا 95 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-95/3H – 80~100تنظیم جریان: 80 تا 100 – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر
MT-150/3H – 54~75تنظیم جریان: 54 تا 75 – برای کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر
MT-150/3H – 63~85تنظیم جریان: 63 تا 85 – برای کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر
MT-150/3H – 80~105تنظیم جریان: 80 تا 105 – برای کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر
MT-150/3H – 95~130تنظیم جریان: 95 تا 130 – برای کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر
MT-150/3H – 110~150تنظیم جریان: 110 تا 150 – برای کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر
MT-225/3H – 65~100تنظیم جریان: 65 تا 100 – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 آمپر
MT-225/3H – 85~125تنظیم جریان: 85 تا 125 – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 آمپر
MT-225/3H – 100~160تنظیم جریان: 100 تا 160 – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 آمپر
MT-225/3H – 120~185تنظیم جریان: 120 تا 185 – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 آمپر
MT-225/3H – 160~240تنظیم جریان: 160 تا 240 – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 آمپر
MT-400/3H – 160~240تنظیم جریان: 160 تا 240 – برای کنتاکتورهای 265 الی 400 آمپر
MT-400/3H – 200~330تنظیم جریان: 200 تا 330 – برای کنتاکتورهای 265 الی 400 آمپر
MT-400/3H – 260~400تنظیم جریان: 260 تا 400 – برای کنتاکتورهای 265 الی 400 آمپر
MT-800/3H – 200~300تنظیم جریان: 200 تا 300 – برای کنتاکتورهای 400 الی 800 آمپر
MT-800/3H – 520~800تنظیم جریان: 520 تا 800 – برای کنتاکتورهای 400 الی 800 آمپر

برای دانلود کاتالوگ کنتاکتور LS اینجا کلیک کنید.

تتا صنعت نمایندگی فروش انواع کنتاکتور ال اس LS در تهران لاله زار ، لطفا جهت خرید ، دریافت کاتالوگ و استعلام قیمت به روز کنتاکتور ال اس تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید:

معرفی و مقایسه و دریافت کاتالوگ انواع کنتاکتور ال اس LS 

معرفی کنتاکتور اشنایدر الکتریک

کنتاکتور ال اس چیست ؟

کنتاکتور ها یک کلید الکترومغناطیسی هستند که در کلاس های کاری مختلف و انواع تیپ کاری و جریانب مختلف تولید میشوند. کنتاکتور ها عموما دارای کنتاکت های قدرت و فرمان میباشند.

کاربرد های کنتاکتور ها چیست ؟

1- راه اندازی بارهای اهمی و القایی
2- راه اندازی موتور های القایی سه فاز و تکفاز با قابلیت تحمل چند برابر جریان نامی
3- راه اندازی انواع موتور های DC

کاتالوگ و لیست قیمت انواع بوبین و کنتاکتور ال اس LS

برای دریافت لیست قیمت و دفترچه راهنمای انواع کنتاکتور ال اس با تتاصنعت نمایندگی فروش انواع کنتاکتور ال اس LS تماس بگیرید.