در حال نمایش 5 نتیجه

ترانسمیتر فشار ویکا A-10

سنسور فشار ویکا A-10 ساخت کمپانی ویکا WIKA آلمان، یکی از بهترین ترنسمیتر موجود در بازار می باشد. این نوع

ترانسمیتر فشار ویکا O-10

سنسور فشار ویکا O-10 ساخت کمپانی ویکا WIKA آلمان، یکی از بهترین ترنسمیتر موجود در بازار می باشد. این نوع

ترانسمیتر فشار ویکا S-10

سنسور فشار ویکا S-10 ساخت کمپانی ویکا WIKA آلمان، یکی از بهترین ترنسمیتر موجود در بازار می باشد. این نوع

ترانسمیتر فشار ویکا S-11

سنسور فشار ویکا S-11 ساخت کمپانی ویکا WIKA آلمان، یکی از بهترین ترنسمیتر موجود در بازار می باشد. این نوع

ترانسمیتر فشار ویکا S-20

سنسور فشار ویکا S-20 ساخت کمپانی ویکا WIKA آلمان، یکی از بهترین ترنسمیتر موجود در بازار می باشد. این نوع