نمایش 1–24 از 88 نتیجه

plc زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

plc زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

plc زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

plc زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

plc زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله

plc زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

plc زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0

پی ال سی زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی از سری S7-1200 با ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری

اینورتر 0.75kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE12-3UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE12-3UF2 سری G120C دارای توان 0.75kW ، جریان خروجی 2.2A و جریان ورودی 2.9A می

اینورتر 1.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE14-3UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE14-3UF2 سری G120C دارای توان 1.5kW ، جریان خروجی 4.1A و جریان ورودی 5.5A می

اینورتر 110kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-1AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-1AF1 سری G120C دارای توان 110kW ، جریان خروجی 201A و جریان ورودی 187A می

اینورتر 110kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-1UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-1UF1 سری G120C دارای توان 110kW ، جریان خروجی 201A و جریان ورودی 187A می

اینورتر 11kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE22-6UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE22-6UF1 سری G120C دارای توان 11kW ، جریان خروجی 25A و جریان ورودی 33A می

اینورتر 132kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-4AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-4AF1 سری G120C دارای توان 132kW ، جریان خروجی 237A و جریان ورودی 221A می

اینورتر 132kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-4UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-4UF1 سری G120C دارای توان 132kW ، جریان خروجی 237A و جریان ورودی 221A می

اینورتر 15kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE23-2UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE23-2UF1 سری G120C دارای توان 15kW ، جریان خروجی 31A و جریان ورودی 40.6A می

اینورتر 18.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE23-8UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE23-8UF1 سری G120C دارای توان 18.5kW ، جریان خروجی 37A و جریان ورودی 48.2A می

اینورتر 2.2kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE15-8UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE15-8UF2 سری G120C دارای توان 2.2kW ، جریان خروجی 5.6A و جریان ورودی 7.4A می

اینورتر 22kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE24-4AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE24-4AF1 سری G120C دارای توان 22kW ، جریان خروجی 43A و جریان ورودی 41A می