نمایندگی رسمی فروش محصولات منیکس Menics

تتاصنعت نمایندگی رسمی محصولات منیکس MENICS کره جنوبی در ایران و عرضه کننده انواع چراغ گردان منیکس MENICS  تاور لایت منیکس MENICS چراغ آلارم منیکس MENICS و چراغ هشدار منیکس  میباشد. شرکت منیکس MENICS سال 1998 در کره جنوبی تاسیس شد.

منیکس menicsاز سری محصولات برند منیکس MENICS:

  • چراغ گردان منیکستاور لایت ، چراغ گردان ، نشانگر و چراغ هشدار دهنده منیکس MENICS | نمایندگی محصولات برند منیکس MENICS تهران لاله زار | چراغ آلارم منیکس
  • تاور لایت منیکس
  • چراغ آلارم و چراغ هشدار منیکس
  • روشنایی صنعتی منیکس
  • نشانگر منیکس

جهت خرید محصولات منیکس و اطلاع از لیست قیمت با شرکت تتا صنعت نمایندگی MENICS در لاله زار تماس حاصل فرمائید.

لیست قیمت محصولات:

مدلقیمتمدلقیمتمدلقیمتمدلقیمت
H06F-12B      121,500.00 ريالMAB-T15-S-012-08        62,100.00 ريالMS86L-FFF-Y  1,320,300.00 ريالMT5C-1CLPB-C      990,000.00 ريال
H06F-12G      121,500.00 ريالMAB-T15-S-024-08        62,100.00 ريالMS86M-B00-RGB  1,320,300.00 ريالMT5C-1CLPB-G      990,000.00 ريال
H06F-12R      121,500.00 ريالMAB-T15-S-240-08        62,100.00 ريالMS86M-BFF-RGB  1,320,300.00 ريالMT5C-1CLPB-R      990,000.00 ريال
H06F-12W      121,500.00 ريالMAM-B070B      111,600.00 ريالMS86M-F00-RGB  1,320,300.00 ريالMT5C-1CLPB-Y      990,000.00 ريال
H06F-12Y      114,750.00 ريالMAM-B070R      105,400.00 ريالMS86M-FFF-RGB  1,246,950.00 ريالMT5C-2ALPB-RG  1,246,950.00 ريال
H06F-24B      114,750.00 ريالMAM-DS23      105,400.00 ريالMS86S-S00-R  1,401,650.00 ريالMT5C-2CLP-RG  1,037,850.00 ريال
H06F-24G      114,750.00 ريالMAM-DS24      105,400.00 ريالMS86S-S20-R  1,401,650.00 ريالMT5C-2CLPB-RG  1,141,550.00 ريال
H06F-24R      114,750.00 ريالMAM-DS25      127,500.00 ريالMS86T-B00-R  1,246,950.00 ريالMT5C-3ALPB-RYG  1,453,500.00 ريال
H06F-24W      114,750.00 ريالMAM-DS26      127,500.00 ريالMS86T-BFF-R  1,246,950.00 ريالMT5C-3CLP-RYG  1,141,550.00 ريال
H06F-24Y      114,750.00 ريالMAM-DS28      127,500.00 ريالMS86T-R00-R  1,246,950.00 ريالMT5C-3CLPB-RYG  1,348,950.00 ريال
H08F-12B      135,150.00 ريالMAP-DS30-BLK      157,250.00 ريالMS86T-RFF-R  1,246,950.00 ريالPLDS-201-RG  1,141,550.00 ريال
H08F-12G      135,150.00 ريالMAP-DS40-BLK      157,250.00 ريالMSGS-101R  3,944,000.00 ريالPLDS-202-RG  1,141,550.00 ريال
H08F-12R      135,150.00 ريالMLG-01-B      468,350.00 ريالMSGS-102R  3,944,000.00 ريالPLDS-301-RYG  1,246,950.00 ريال
H08F-12W      143,100.00 ريالMLG-01-G      495,900.00 ريالMSGS-120R  4,176,000.00 ريالPLDS-302-RYG  1,320,300.00 ريال
H08F-12Y      143,100.00 ريالMLG-01-R      495,900.00 ريالMT4B-1CLM-B      605,700.00 ريالPMEPF-202-RG  1,208,700.00 ريال
H08F-20B      143,100.00 ريالMLG-01-Y      495,900.00 ريالMT4B-1CLM-C      605,700.00 ريالPMEPF-2FF-RG  1,208,700.00 ريال
H08F-20G      143,100.00 ريالMLG-02-B      495,900.00 ريالMT4B-1CLM-G      605,700.00 ريالPMEPF-302-RYG  1,208,700.00 ريال
H08F-20R      135,150.00 ريالMLG-02-G      468,350.00 ريالMT4B-1CLM-R      572,050.00 ريالPMEPF-3FF-RYG  1,141,550.00 ريال
H08F-20W      135,150.00 ريالMLG-02-R      468,350.00 ريالMT4B-1CLM-Y      572,050.00 ريالPTD-APF-102-G      986,000.00 ريال
H08F-20Y      135,150.00 ريالMLG-02-Y      468,350.00 ريالMT4B-1CLP-B      572,050.00 ريالPTD-APF-102-R      986,000.00 ريال
H08F-24B      135,150.00 ريالMLG-20-B      468,350.00 ريالMT4B-1CLP-C      572,050.00 ريالPTD-APF-1FF-G      986,000.00 ريال
H08F-24G      135,150.00 ريالMLG-20-G      468,350.00 ريالMT4B-1CLP-G      572,050.00 ريالPTD-APF-1FF-R      986,000.00 ريال
H08F-24R      135,150.00 ريالMLG-20-R      468,350.00 ريالMT4B-1CLP-R      572,050.00 ريالPTE-APF-202-RG      986,000.00 ريال
H08F-24W      135,150.00 ريالMLG-20-Y      468,350.00 ريالMT4B-1CLP-Y      572,050.00 ريالPTE-APF-2FF-RG      986,000.00 ريال
H08F-24Y      143,100.00 ريالMS86L-B02-R  1,320,300.00 ريالMT4B-2CLG-RG      879,300.00 ريالPTE-APF-302-RYG  1,152,900.00 ريال
LTC-1000        46,800.00 ريالMS86L-BFF-R  1,320,300.00 ريالMT4B-2CLM-RG      879,300.00 ريالPTE-APF-3FF-RYG  1,152,900.00 ريال
LTC-500        32,400.00 ريالMS86L-F02-B  1,320,300.00 ريالMT4B-2CLP-RG      879,300.00 ريالPTE-APZ-202  1,208,700.00 ريال
MAB-T09-S-012-05        37,800.00 ريالMS86L-F02-C  1,320,300.00 ريالMT4B-3CLG-RYG  1,208,700.00 ريالPTE-APZ-2FF  1,208,700.00 ريال
MAB-T09-S-024-05        37,800.00 ريالMS86L-F02-G  1,320,300.00 ريالMT4B-3CLM-RYG  1,208,700.00 ريالPTE-APZ-302  1,208,700.00 ريال
MAB-T09-S-130-05        35,700.00 ريالMS86L-F02-R  1,246,950.00 ريالMT4B-3CLP-RYG  1,141,550.00 ريالPTE-APZ-3FF-RYG  1,141,550.00 ريال
MAB-T09-S-240-05        60,350.00 ريالMS86L-F02-Y  1,246,950.00 ريالMT4B-4CLM-RYGB  1,246,950.00 ريالPTM-APF-1FF-RYG  2,285,650.00 ريال
MAB-T15-D-012-10        60,350.00 ريالMS86L-FFF-B  1,246,950.00 ريالMT4B-4CLP-RYGB  1,246,950.00 ريالPWECF-301-RYG  3,632,900.00 ريال
MAB-T15-D-024-10        63,900.00 ريالMS86L-FFF-C  1,320,300.00 ريالMT4B-5CLM-RYGBC  1,428,300.00 ريالPWECF-302-RYG  3,846,600.00 ريال
MAB-T15-D-130-10        63,900.00 ريالMS86L-FFF-G  1,320,300.00 ريالMT4B-5CLP-RYGBC  1,428,300.00 ريالPWECF-3FF-RYG  3,846,600.00 ريال
MAB-T15-D-240-10        63,900.00 ريالMS86L-FFF-R  1,320,300.00 ريالMT5C-1CLPB-B      990,000.00 ريالPWECZ-3FF  3,846,600.00 ريال
معرفی محصولات شرکت منیکس Menics کره

منیکس شرکتی واقع در کره جنوبی بوده و محصولاتی اعم از چراغ گردان منیکس ، تاور لایت منیکس ، چراغ آلارم و چراغ هشدار منیکس ، روشنایی صنعتی منیکس و نشانگر منیکس از تولیدات این شرکت میباشد.

لیست قیمت محصولات منیکس Menics کره جنوبی

برای دریافت لیست قیمت و کاتالوگ انواع محصولات تولیدی شرکت منیکس از این برگه بازدید کنید و یا با ما تماس بگیرید.