منبع تغذیه امرون

منبع تغذیه دستگاهی برای تامین انرژی الکتریکی می باشد. انواع منبع تغذیه شامل منبع تغذیه سوئیچینگ و منبع تغذیه خطی می شود. منبع تغذیه امرون در تمامی صنایع از جمله صنعت جوشکاری٬ صنعت نور و لیزر کاربرد دارد. اصولاً هر دستگاهی که با انرژی الکتریکی کار می کند نیازمند یک منبع تغذیه است.

انتخاب منبع تغذیه بستگی به ساختار آن وسیله الکتریکی دارد. مهمترین مولفه انتخاب یک پاور الکتریکی جریان و ولتاژ خروجی منبع تغذیه است. که هر وسیله الکتریکی متصل به آن مشخص کننده این مولفه می باشد.

نحوه نصب و ابعاد منبع تغذیه و شرایط محیطی نیز می توانند در بعضی عملکردها مهم باشند.

نکته مهم دیگر نوسانات ولتاژ در ورودی و خروجی منبع تغذیه است. که بستگی دارد به ولتاژ شبکه و وسیله های اتصال به شبکه. همچنین نوع بار یا وسیله ای که به منبع تغذیه وصل می شود.

این سری از منابع تغذیه سوئیچینگ قابلیت خروجی ثابت در صورت نوسانات در ورودی و حتی خروجی را دارند.

در ادامه با انواع مدل های منبع تغذیه امرون آشنا می شوید.