رله ssr سه فاز | SSR آتونیکس سری SRH3 SR3 SR2 SRH2

SSR آتونیکس
رله حالت جامد چیست | رله حالت جامد SSR آتونیکس

رله SSR سه فاز SSR آتونیکس در سری های SRH2 و SRH3 دارای هیت سینک یکپارچه می باشند. SSR آتونیکس سری های SR2 و SR3 دارای هیت سینک جداشونده می باشند.سری SR2 سه فاز (دو پل) و SR3 سه فاز (سه پل) می باشد. همچنین این سری دارای خروجی آلارم جهت عملکرد امن است و دارای مدل های ولتاژ پایین 24 ولت AC می باشد. این سری از رله حالت جامد هم روی ریل و هم روی صفحه می تواند نصب شوند.

سری های SRH2/3 که دارای هیت سینک یکپارچه اند که در صورت نیاز جدا یا وصل می شوند و در صورت آسیب یا خرابی به راحتی جایگزین می شوند.

رله ssr سه فاز آتونیکس سری های SRH3 و SRH2

مشخصات کلی :

 • ولتاژ ورودی : 4-30VDC ,24VAC ,90-240VAC
 • جریان بار : 15A ،30A ،40A ،50A ،75A
 • ولتاژ بار : 24-240VAC ،48-480VAC
 • فانکشن : Zero cross turn-on و random turn-on
 • نشانگر خروجی آلارم : LED قرمز
 • نشانگر ورودی : LED سبز
 • تحمل دی الکتریک : 4000 ولت AC
 • شرایط محیطی : دما((30-) تا 80 درجه سانتی گراد) ، رطوبت(45-85%)

از نصب دستگاه در محیط های زیر خودداری کنید:

 • محیطی که دما و رطوبت بیشتر از مقدار مشخص شده در قسمت مشخصات باشد.
 • محیط دارای گاز های خورنده و اشتغال زا
 • در معرض نور مستقیم خورشید
 • محیط دارای شوک، لرزش و گرد و غبار
 • در کنار تجهیزات تولید کننده نویز الکتریکی و نیروی مغناطیسی قوی

در ادامه مشخصات کلی برای انتخاب و خرید SSR آتونیکس قرار داده شده است.

کد خوانی رله ssr سه فاز autonics

برای اطلاعات بیشتر رله SSR سه فاز و قیمت SSR آتونیکس با شرکت تتا صنعت نمایندگی محصولات آتونیکس تماس بگیرید.

جهت دانلود PDF دیتا شیت رله SSR سه فاز آتونیکس سری های SRH3 و SRH2 اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود PDF دیتا شیت SSR آتونیکس سری های SR3 و SR2 اینجا کلیک کنید.

جدول مشخصات مدل های رله حالت جامد آتونیکس سری های SR3 ، SR2 ، SRH3 ، SRH2 :
کدولتاژ کنترلولتاژ سوئیچینکجریان سوئیچینک
SRH2-12154-30VDC24-240VAC15A
SRH2-12304-30VDC24-240VAC30A
SRH2-12504-30VDC24-240VAC50A
SRH2-12754-30VDC24-240VAC75A
SRH2-14154-30VDC48-480VAC15A
SRH2-1415R4-30VDC48-480VAC15A
SRH2-14304-30VDC48-480VAC30A
SRH2-1430R4-30VDC48-480VAC30A
SRH2-14404-30VDC48-480VAC40A
SRH2-1440R4-30VDC48-480VAC40A
SRH2-14504-30VDC48-480VAC50A
SRH2-1450R4-30VDC48-480VAC50A
SRH2-14754-30VDC48-480VAC75A
SRH2-1475R4-30VDC48-480VAC75A
SRH2-241524VAC48-480VAC15A
SRH2-243024VAC48-480VAC30A
SRH2-244024VAC48-480VAC40A
SRH2-245024VAC48-480VAC50A
SRH2-247524VAC48-480VAC75A
SRH2-421590-240VAC24-240VAC15A
SRH2-423090-240VAC24-240VAC30A
SRH2-425090-240VAC24-240VAC50A
SRH2-427590-240VAC24-240VAC75A
SRH2-441590-240VAC48-480VAC15A
SRH2-443090-240VAC48-480VAC30A
SRH2-444090-240VAC48-480VAC40A
SRH2-445090-240VAC48-480VAC50A
SRH2-447590-240VAC48-480VAC75A
SRH3-12154-30VDC24-240VAC15A
SRH3-12304-30VDC24-240VAC30A
SRH3-12504-30VDC24-240VAC50A
SRH3-12754-30VDC24-240VAC75A
SRH3-14154-30VDC48-480VAC15A
SRH3-1415R4-30VDC48-480VAC15A
SRH3-14304-30VDC48-480VAC30A
SRH3-1430R4-30VDC48-480VAC30A
SRH3-14404-30VDC48-480VAC40A
SRH3-1440R4-30VDC48-480VAC40A
SRH3-14504-30VDC48-480VAC50A
SRH3-1450R4-30VDC48-480VAC50A
SRH3-14754-30VDC48-480VAC75A
SRH3-1475R4-30VDC48-480VAC75A
SRH3-241524VAC48-480VAC15A
SRH3-243024VAC48-480VAC30A
SRH3-244024VAC48-480VAC40A
SRH3-245024VAC48-480VAC50A
SRH3-247524VAC48-480VAC75A
SRH3-421590-240VAC24-240VAC15A
SRH3-423090-240VAC24-240VAC30A
SRH3-425090-240VAC24-240VAC50A
SRH3-427590-240VAC24-240VAC75A
SRH3-441590-240VAC48-480VAC15A
SRH3-443090-240VAC48-480VAC30A
SRH3-444090-240VAC48-480VAC40A
SRH3-445090-240VAC48-480VAC50A
SRH3-447590-240VAC48-480VAC75A
SR2-12154-30VDC24-240VAC15A
SR2-12304-30VDC24-240VAC30A
SR2-12504-30VDC24-240VAC50A
SR2-12754-30VDC24-240VAC75A
SR2-14154-30VDC48-480VAC15A
SR2-1415R4-30VDC48-480VAC15A
SR2-14304-30VDC48-480VAC30A
SR2-1430R4-30VDC48-480VAC30A
SR2-14404-30VDC48-480VAC40A
SR2-1440R4-30VDC48-480VAC40A
SR2-14504-30VDC48-480VAC50A
SR2-1450R4-30VDC48-480VAC50A
SR2-14754-30VDC48-480VAC75A
SR2-1475R4-30VDC48-480VAC75A
SR2-241524VAC48-480VAC15A
SR2-243024VAC48-480VAC30A
SR2-244024VAC48-480VAC40A
SR2-245024VAC48-480VAC50A
SR2-247524VAC48-480VAC75A
SR2-421590-240VAC24-240VAC15A
SR2-423090-240VAC24-240VAC30A
SR2-425090-240VAC24-240VAC50A
SR2-427590-240VAC24-240VAC75A
SR2-441590-240VAC48-480VAC15A
SR2-443090-240VAC48-480VAC30A
SR2-444090-240VAC48-480VAC40A
SR2-445090-240VAC48-480VAC50A
SR2-447590-240VAC48-480VAC75A
SR3-12154-30VDC24-240VAC15A
SR3-12304-30VDC24-240VAC30A
SR3-12504-30VDC24-240VAC50A
SR3-12754-30VDC24-240VAC75A
SR3-14154-30VDC48-480VAC15A
SR3-1415R4-30VDC48-480VAC15A
SR3-14304-30VDC48-480VAC30A
SR3-1430R4-30VDC48-480VAC30A
SR3-14404-30VDC48-480VAC40A
SR3-1440R4-30VDC48-480VAC40A
SR3-14504-30VDC48-480VAC50A
SR3-1450R4-30VDC48-480VAC50A
SR3-14754-30VDC48-480VAC75A
SR3-1475R4-30VDC48-480VAC75A
SR3-241524VAC48-480VAC15A
SR3-243024VAC48-480VAC30A
SR3-244024VAC48-480VAC40A
SR3-245024VAC48-480VAC50A
SR3-247524VAC48-480VAC75A
SR3-421590-240VAC24-240VAC15A
SR3-423090-240VAC24-240VAC30A
SR3-425090-240VAC24-240VAC50A
SR3-427590-240VAC24-240VAC75A
SR3-441590-240VAC48-480VAC15A
SR3-443090-240VAC48-480VAC30A
SR3-444090-240VAC48-480VAC40A
SR3-445090-240VAC48-480VAC50A
SR3-447590-240VAC48-480VAC75A