نمایش 1–24 از 3395 نتیجه

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 150 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 150 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 185 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 225 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 265 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 330 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 100/240VAC/DC سه فاز 400 آمپر LS

کنتاکتور (به انگلیسی: Contactor) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت

کنتاکتور 110VAC سه فاز 100A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 100A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 120A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 120A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 12A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 12A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 160A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 160A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 16A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 16A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 185A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 185A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 18A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 18A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 225A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 225A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 25A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 25A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 265A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 265A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 32A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 32A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 330A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 330A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 38A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 38A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 400A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 400A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 40A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 40A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 500A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 500A همراه با یک کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 110VAC سه فاز 50A چینت

کنتاکتور سه فاز چینت سری Kunlun با بوبین 110VAC با جریان نامی 50A همراه با یک کنتاکت باز و بسته